ESKİŞEHİR'DE "SAĞLIK HAKKI VE HASTA HAKLARI DERNEĞİ" KURULUYOR

GERİ

ESKİŞEHİR'DE "SAĞLIK HAKKI VE HASTA HAKLARI DERNEĞİ" KURULUYOR

Örgütlenmek için bir araya geldiler

Eskişehir’de bulunan “Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları” konularına duyarlı ve bu alanda örgütlenme gerektiğini düşünen kişiler dernekleşmek için buluştu...

ARALARINDA çok sayıda baro üyesi hukukçunun ve CHP, DSP gibi partilerin yerel örgütleriyle, Eskişehir Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türkiye Sakatlar Derneği, TÜLOMSAŞ, Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği gibi değişik sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle, çeşitli iş kollarından emekli olmuş kişilerin de bulunduğu otuza yakın duyarlı kişi 17 Kasım Cumartesi günü Eskişehir Barosu’nun toplantı salonunda bir araya geldi ve Eskişehir’de bir “Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları Derneği” kurmaya karar verdi.

Merkezi İstanbul’da bulunan “Sağlık Hakkı Hareketi Derneği”(SHHD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sütlaş’ın da katıldığı toplantıda ülkemizdeki sağlık hizmetinin durumu değerlendirildi ve bu alanda bir sivil örgütlenmenin gerekliliği ve yararları konuşuldu.

"Sağlıkta Dönüşüm Daha Çok İhlâl Getirecek"

SHHD Başkanı Mustafa Sütlaş 1997’den bu yana süren kendi örgütlenme deneyimlerini aktarırken; sağlık alanında yaşanan değişimleri ve vatandaşın gelecekte nelerle karşı karşıya geleceğini ortaya koydu.

Sağlık hizmetinden yararlananların kendilerine ait bir örgütlenmelerinin olmadığını, oysa sağlıkta yaşanan değişikliklerin sonucunda başta “sağlık hizmetine ulaşma ve yararlanma hakkı” olmak üzere pek çok hak ihlâli yaşandığını ve ileride bunların artacağını ileri süren Sütlaş; “bu alanda hekimlerin sağlıkçıların örgütleri var ama halkın kendi hakları konusunda bilgilendirecek, onları savunacak ve hak ihlâllerini yaşayanlara, haklarını arama konusunda destek olacak bir örgüt yok” dedi.

Toplantıya katılan örgüt temsilcileri bu alanda yaşanan sorunları, yaklaşımlarını ve örgütlenmeye neden gereksinim duyduklarını, böyle bir örgütten neler beklediklerini ayrı ayrı ortaya koydular.

Toplantının sonucunda derneğin kurulması sürecine katılacak dernek kurucuları belirlendi ve yapılacak işlemler konusunda kararlar alındı.

Kurucular kurulu üyeleri önümüzdeki günlerde derneğin resmi belgelerini ve işlemlerini tamamlayarak Dernekler İl Müdürlüğü’ne başvuracaklarını belirtti.

GERİ