GERİ

 

HAK İHLÂLLERİ NELERDİR?

Sık karşılaşılan hak ihlalleri konusunda ayrıntılarına girmeden söyleyecek olursak;

 • Sağlık hizmetine ulaşma hakkı ihlal edilmektedir: Çünkü tüm ülkeyi kapsayan ve tüm vatandaşlara ayrımsız olarak ve eşit biçimde sunulan, hizmetin tüm gereklerini yerine getirecek bir sağlık hizmet organizasyonu yoktur.
 • Hizmet sırasında hastalar ve yakınları bir “insan”ın onur ve saygınlığına koşut bir davranışla karşılaşamamaktadır.
 • Hasta ve yakınları yeterince aydınlatılmamaktadır
 • Yapılan her türlü tıbbi işlem ve girişimle ilgili olarak hasta ve yakınlarının usulüne uygun bir şekilde aydınlatılmış olarak onam-rızaları alınmamaktadır.
 • Tüm hastalar durumlarının gerektirdiği tanı, tıbbi bakım, tedavi, ve esenlendirme olanaklarından yeterince yararlanamamaktadır.
 • Hasta ve yakınlarının mahremiyetine yeterince özen gösterilmemektedir.
 • Yapılan işlem ve girişimlerde yeterince özen ve dikkat gösterilmemektedir.
 • Tıbbi kötü uygulama (mal practice) hepsi yaşamsal ya da sakat bırakıcı sonuçlar doğurmasa da sık olarak karşılaşılan bir durumdur.
 • Hastaların haklarını savunacak ve koruyacak bir kurumlaşma ile hak ihlallerinde hızlı, etkin ve doğru bir şekilde işleyen başvuru yolları bulunmamaktadır.
 • Yeni uygulamaya giren "Sağlıkta Dönüşüm Programı" nedeniyle özellikle sosyal güvencesi olamayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden ve kamunun sağlık olanaklarından yararlanması güçleşmektedir.

   

  GERİ
 •  

   

   

   

   

  BU SİTENİN HER HAKKI MAHFUZDUR.
  ANCAK KAYNAK BELİRTEREK ALINTI YAPILABİLİR.