Çok gecikmiş bir müdahale


Bir olaydan dolayı 23.10.2004 günü .... SSK hastanesine sol elin bilek kırılması neticesi ..... protokol numarası ile muayene oldum. Elim alçıya alındı. 05.11.2004 günü filmi çekilerek kontrol edildi, bir problemin olmadığı söylendi.

Daha sonra elim şişmeye başladı, evime yakın olan ....... Özel Hastanesi'ne 10.11.2004 tarihinde Ortopedi Servisinde görevli Op.Dr. ................tarafından muayene edildim. Eski yapılan alçı kesilerek yeni bir alçı yapıldı ve yeni bir bilek filmi çekildi. Ameliyat olmam gerektiğini söyledi ama fizik tedavisi ile de eski sağlığıma kavuşabileceğimi söyledi.

Bu tarihten itibaren her hafta muayene edilip film çekildi. Hepsinde de (6 hafta ve 6 film) "kolun iyiye gidiyor" diyerek bizi oyaladı. Şu an kolum sakat kaldı.

Op. Dr. ..........'ye kolumun ne olacağını sorduğumda 12.1.2005 Çarşamba günü aynı özel hastanede muayene yapan Prof. Dr. ..............'na gel, gösterelim diyerek, beni söz konusu profesöre gösterdiğinde hoca, kesin ameliyat olmam gerektiğini söyledi ve ameliyat parası olarak da 1.750.00YTL istedi.

Ben mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Maddi ve manevi olarak zor durumdayım. Kesin ameliyat olmam gerekiyordu da, niye benim kolumu alçıya aldılar. Bir sürü film çekildi. Bu süre zarfında çalışamadım. Şimdi zorluk içerisindeyim. Gereğinin yapılmasını arz ederim.

İsim ve iletişim bilgileri

MEVCUT BELGELER

DOKTOR RAPORU (Resmi antetli özel sağlık kurumu reçetesi üzerinde)

İSİM           12.1.2005

İLGİLİ MAKAMA

Sol radius distal uç kırığı mevcut olan hastanın acil opere edilmesi gerekmektedir. Durumu bildirir bu rapor istek üzerine verilmiştir.

Doktor kaşesi ve imzası

YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

1. Türk Ceza Yasası'nda tanımlanmış suçların ihbarı niteliğindeki "suç duyurusu" dışında bu tür durumlarda kişilerin başından geçen işlerle ilgili olarak resmi başvurular kişinin kendisi ya da birinci derecen yakınları veya resmi vekilleri tarafından yapılabilmektedir. Bu nedenle başvuruda görüldüğü üzere platformumuzun ya da bizlerin bir başvurusu olamaz. Bizler ancak yapılacak gerekn işlemlerle ilgili olarak söz konusu kişiye bilgi verebiliriz ve yaptığı başvuruların seyri sırasında destek olabiliriz.

2. Anlatılan olayda duruma yol açan tıbbi nedenin net olarak ortaya konulması gereklidir. Bunun bir kusur ya da yanlış tedavi sonucu mu, yoksa uygulanan tedavinin, tedavi yöntemi dışında uygulayana ve diğer olaylara bağlı olup olamayacağı tıbbi bilirkişi değerlendirmesi sonucu ortaya konulmalıdır. Bu amaçla kişinin muayenesi gerekir. Ceza davası açılacaksa bunun Adli Tıp Kurumu ya da başka bir resmi bilirkişi tarafından rapora bağlanması gereklidir. Bu rapor aynı zamanda eğer bir sağlık kurumu ve/veya bu kurumda çalışan hekimlerin sorumlu olup olmadığını ortaya koyacaktır.

3. Yapılan başvuruda bir SSK hastanesi ve bir özel hastane ve bu kurumlaırn hekimlerinin müdahalesi söz konusudur. Hangisinin sorumlu olduğu yapılacka bir ön değerlendirmeyle mümkündür.

4. Tüm bu süreçlere ilişkin kayıtların tam ve doğru olarak tutulmuş olması ve film vb. belgelerin de eksiksiz bulunması gereklidir. Bunların örneklerinin aşağıda belirtilecek başvurulardan önce Hasta Hakları Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince ilgili kurumlardan edinilmesi yerinde olacaktır.

5. Bu noktada önerimiz söz konusu olayın öncelikle

 • SSK İstanbul Bölge Müdürlüğü (SSK'da yapılan işlemler açısından),
 • İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü (Özel Sağlık Kuruluşunda yapılan işlemler açısından)
 • İstanbul Tabip Odası'na (tüm müdahalelerde sorumlu bulunan hekimler açısından)
  ayrı ayrı yapılacak başvurularla araştırılması yerinde olacaktır.

  6. Bu başvuruların sonuçlarına göre "ihmal ya da kusurlu davranış veya suç oluşturan bir durum" varsa hem ceza davası (bu süre örneğimizde 1 yılı geçmemelidir), hem de idari/özel tazminat davası (bu da en çok 5 yıl içinde) açılmalıdır.

  7. Başvurular ilgili kurumlara doğrudan yapılabileceği gibi, resmi(iadeli-taahhütlü posta veya noter aracılığıyla) yollarla da yapılabilir. Olanak varsa doğrudan giderek başvuru yapılmalıdır. Başvurunun giren evrak kaydına girmesi sağlanmalı, bunun tarih ve sayısını belirten bir belge alınmalıdır.

  7. Bu başvuruların sonucuna göre mağduriyetin yol açtığı maddi ve manevi zararların belgelenmesi sağlanarak, bir avukatın da desteği alınarak tazminat davası açılabilir. Bu davada "Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Maddi ve manevi olarak zararımın tazmini için .............. (ilgili hekim-hekimler)'den ve ............ (kurumlar)'dan ................... YTL tazminat talebinde bulunuyorum. " denilmelidir.

  BAŞVURU İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ(Her biri için ayrı ayrı)

  1.  SSK İstanbul Bölge Müdürlüğü'ne
      Meclisi Mebusan Cad. Fındıklı/İstanbul
  2.  İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne
      Divanyolu Caddesi Çemberlitaş
  3.  İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu'na
      Türkocağı Cad. No:17 Cağaloğlu

  Bir olaydan dolayı 23.10.2004 günü .... SSK hastanesine sol elin bilek kırılması neticesi ..... protokol numarası ile muayene oldum. Ekte ilgili dosya ve kayıtlarda görüleceği üzere Dr. ......... tarafından muayene edildim. Elim .............. tarafından alçıya alındı. 05.11.2004 günü filmi çekilerek kontrol edildi ve Dr................. tarafından bir problemin olmadığı söylendi.

  Daha sonra ............ tarihinden itibaren elim şişmeye başladı, evime yakın olan ....... Özel Hastanesi'ne 10.11.2004 tarihinde ............. sayılı protokol no ile müracaat ettim. Ortopedi Servisinde görevli Op.Dr. ................tarafından muayene edildim. Daha önce SSK hastanesinde yapılan alçı kesilerek ............... tarafından yeni bir alçı yapıldı ve yeni bir bilek filmi çekildi.

  Bu film Dr. ............. tarafından değerlendirildi ve meliyat olmam gerektiğini söylendi. Ama fizik tedavisi ile de eski sağlığıma kavuşabileceğim belirtildi. Bu sırada yanımda ...................... (tanık olarak)(veya bu durum şu belgede belirtilmişti) isimli kişiler bulunuyordu.

  Bu tarihten itibaren her hafta muayene edilip film çekildi. Hepsinde de (6 hafta ve 6 film) "kolun iyiye gidiyor" diyerek bizi oyaladılar. Şu an kolum sakat kaldı.

  ............ tarihinde Op. Dr. ..........'ye kolumun ne olacağını sorduğumda 12.1.2005 Çarşamba günü aynı özel hastanede muayene yapan "Prof. Dr. ..............'na gel, gösterelim" diyerek, beni söz konusu profesöre gösterdiğinde hoca, kesin ameliyat olmam gerektiğini söyledi ve ameliyat parası olarak da 1.750.00YTL istedi.

  Söz konusu hekimler tıbbın gereklerini yeterince uygulamayıp, gerekli özen ve dikkati göstermedikleri için bugün mağdur olmuş bulunuyorum. Zor durumdayım. Kesin ameliyat olmam gerekiyordu da, niye benim kolumu alçıya aldılar. Bir sürü film çekildi ve bu nedenle gereksiz zaman kaybına neden olundu. Bu süre zarfında çalışamadım. Şimdi zorluk içerisindeyim.

  Anlattığım durumun incelenerek, ................ .................... isimli hekimler hakkında mesleki/disiplin soruşturması açılmasını, konunun tahkik edilerek, söz konusu kişilerin cezalandırılmalarını ve sonucun tarafıma bildirilmesini, bu konudaki tüm yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla saygılarımla arz ve rica ederim.

  İsim ve iletişim bilgileri

   

  GERİ

   

 •  

  BU SİTENİN HER HAKKI MAHFUZDUR.
  ANCAK KAYNAK BELİRTEREK ALINTI YAPILABİLİR.