GERİ

 

HASTA HAKLARIYLE İLGİLİ ÖRGÜTLER
Ülkemizde bu alanda ilk kurulan gönüllü sivil örgüt kısa adı "HAYAD" olan "HASTA VE HASTA YAKINI HAKLARI DERNEĞİ"dir. 1997 Eylül'ünden bu yana çalışmalarını sürdüren bu dernek ülkemizde ilke kez "26 Ekim Hasta hakları Günü" belirlemiştir. 26 Ekim halen ülkemizde "Hasta Hakları Günü" olarak yaygın biçimde kabul görmüş ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

Ülkemizde ikinci olarak kurulan gönüllü sivil hasta hakları derneği İzmir'de 1998 yılında kurulmuştur. "İzmir Hasta Hakları Derneği(HASAD)" bu ilimizde halen çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu tarihten sonra kurulan ilk örgüt Türkiye'deki hasta hakları hareketiniz izleyen hatta bu konuda bir de özel yasa çıkarmış bulunan "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hasta Hakları Derneği"dir.

Hemen hemen aynı yıl içinde "Antalya Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği (Antalya HAYAD)" kurulmuştur.

Bu dernekten sonra günümüze kadar Adana, Diyarbakır, Trabzon (HAKSAY-Hasta Hakları ve Sağlıklı Yaşam Derneği) ve Zonguldak (ZOHYAD-Zonguldak Hasta ve Hasta Yakınları Derneği)'da sivil gönüllü örgütlenmeler gerçekleşmiştir.

2003 yılında dönemin Sağlık Bakanlığı bazı çalışmalar gerçekleştirerek 15.10.2003 tarihinde Hasta Hakları konusunda bir yönerge yayımlamış ve bunu izleyerek Bakanlık bünyesinde kasım 2003'de "Hasta Hakları Şube Müdürlüğü" oluşturmuştur.

Bu tarşihten günümüze gelene kadar Hasta hakları Yönetmeliği gereğince kamu sağlık kuruluşlarında "Hasta Hakları Birimleri" ve bu birimlerin koordinasyonuyla işleyen "Hasta Hakları Kurulları" oluşturulmuştur.

Bu kurullarda bir sivil hasta hakları örgütü temsilcisi de bulunması gerektiğinden bazı illerde (İstanbul, Malatya, vb.)sağlık müdürlüklerine yakın kimi kesimlerce "kitleselliği" olmayan "hasta hakları" ve "hasta koruma" dernekleri kurulmuştur.

Hasta Haklarıyle ilgili çabalar sırasında, yeni gündeme getirilen "Sağlıkta Dönüşüm Programı" nedeniyle ortaya çıkan somut durum yüzünden aslında hasta haklarının içinde yer alan "sağlık hizmetine ulaşma ve yararlanma hakkı" ile SAĞLIK HAKKI daha bir önem ve aciliyet kazandığından ülkemizde yine ilk kez sağlık hakkını da konu edinen "SAĞLIK HAKKI ve HASTA HAKLARI PLATFORMU" oluşturulmuştur.

Platformumuzun öncülüğünde çeşitli illerimizde "sağlık hakkı ve hasta hakları" konusunda sivil örgütlenmelerin oluşmasına yönelik çabalarımız sürmektedir. Bu bağlamda Manisa'da bir Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları Derneği kurulmuştur.

Platformumuz tarafından 2007 başında yapılan bir araştırma sonucunda yukarıda saydıklarımızın dışında ülkemizde mevcut hasta haklarıyla ilgili derneklerin listesi aşağıdadır.

Güncellenmesi gereken bu listede yer alan ve almayan hasta hakları örgütleri bizlere oluşum ve iletişim bilgilerini ulaştırırlarsa burada onlara da yer verebiliriz.

 

 • ADIYAMAN HASTA VE HASTA YAKINI HAKLARI DERNEĞİ
 • AFYONKARAHİSAR HASTA HAKLARINI KORUMA VE YARDIM DERNEĞİ
 • ANKARA HASTA VE HASTA YAKINI HAKLARINI SAVUNMA DERNEĞİ (HAYASAD)
 • BALIKESİR HASTA VE HASTA YAKINI HAKLARI DERNEĞİ (HAYAD)
 • BATMAN HASTA VE HASTA YAKINLARI DERNEĞİ
 • ERZİNCAN HASTA HAKLARINI KORUMA DERNEĞİ
 • ERZURUM HASTA VE HASTA YAKINLARINI SAVUNMA DERNEĞİ
 • GAZİANTEP HASTA HAKLARINI KORUMA DERNEĞİ
 • HATAY HASTALARI BİLİNÇLENDİRME VE HASTALARA YARDIM DERNEĞİ
 • İSPARTA HASTA VE HASTA YAKINLARI DERNEĞİ
 • İSTANBUL HASTA HAKLARINI KORUMA DERNEĞİ (HASTADER)
 • İSTANBUL HASTA ÇOCUKLARI KORUMA DERNEĞİ
 • SAĞLIK HAKLARI DERNEĞİ / İSTANBUL
 • İZMİR HASTALARI KORUMA DERNEĞİ
 • KONYA HASTA HAKLARI VE HASTALARA YARDIM DERNEĞİ
 • MALATYA HASTA HAKLARINI KORUMA DERNEĞİ
 • MALATYA HASTANE VE HASTALARA YARDIM DERNEĞİ
 • MANİSA SAĞLIK HAKKI VE HASTA HAKLARI DERNEĞİ
 • RİZE HASTA HAKLARI DERNEĞİ
 • ŞANLIURFA HASTA HAKLARI KORUMA DERNEĞİ
 • UŞAK SAĞLIK İÇİN DAYANIŞMA DERNEĞİ

   

   

   

   

  GERİ
 •  

   

   

   

   

  BU SİTENİN HER HAKKI MAHFUZDUR.
  ANCAK KAYNAK BELİRTEREK ALINTI YAPILABİLİR.