SON GÜNCELLEME TARİHİ: 5 ARALIK 2007 10.00

Programlarımızın tarihleri ve ayrıntıları

PR. NO
TARİH
İÇERİK
43
26.11.2007 1 Aralık AIDS'le Savaşım Günü, HIV+ olmak ve hasta hakları, Pozitif Yaşam Derneği ile çalışmaları (Konuk: Arzu R. Kaykı)
42
22.10.2007 Hasta Hakları Günü, Ülkemizde ve dünyada hasta haklarıyla ilgili gelişmeler
41
25.06.2007 Seçime giderken siyasi partilerin sağlık ve hasta hakları konusunda politika ve programları, AKP'nin 4,5 yıllık uygulamalarının değerlendirilmesi
40
14.05.2007 Hemşireler Günü, Hemşirelerle ilgili yeni yasanın hemşirelerin hasta haklarıyla ilgili tutum ve yaklaşımlarına etkisi, (Konuk: Uz. Hem. Nedret Ardagil)
39
09.04.2007 AB'de Hasta Hakları Günü Etkinliği, AB Hasta Hakları Sözleşmesi
38
19.03.2007 Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği, amaçları, çalışmaları,
"Uluslararası Engelli Hakları Sözleşmesi" (Konuk: Mesut Demirdoğan)
37
12.02.2007 Engellilere yönelik evde bakım hizmetleri, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında hasta hakları uygulamaları (Konuk: Şükrü Boyraz)
36
15.01.2007 Verem Savaş Haftası'nda ülkemizde verme gerçeği ve GSS'nin veremle mücadeleye etkileri
35
11.12.2006 Sağlığa ayrılan pay ve 2007 bütçesi “Halk İçin Bütçe Platformu” ve gerçekleştirdiği etkinlikler. (Konuklar: Mert Büyükkarabacak, Hakan Güneş)
34
13.11.2006 Sosyal Haklar Derneği ve dernek tarafından hazırlanan Eylül-2006 Sosyal Hak İhlalleri Raporu (Konuk: Eyüp Özer)
33
16.10.2006 Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları Konusunda gelişmeler
32
05.06.2006 Kent ve Sağlık Sempozyumu, Kentlilerin Sağlık Hakkı (Konuk: Prof.Dr.Hamdi Aytekin)
31
22.05.2006 Hasta hekim ilişkisi ve hasta güvenliği; bir araştırma, bir toplantı
30
08.05.2006 Sağlık Kurumları İzleme Kurulları Hakkında Bilgi ve Çağrı
29
24.04.2006 SGGSS Yasası'nı Sağlık Hakkı Bakımından değerlendirilmesi
28
10.04.2006 Beykoz Çocuk Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin kapatılması, Yerel İnsiyatifin karşı etkinlikleri (Konuk: Dr. Bora İnce)
27
27.03.2006 24 Mart Dünya Tüberkülozla Mücadele Günü Ülkemizdeki gerçekler (Konuk: Dr. Bektaş Kısa, Dr. M. Cenk Deliküçük)
26
13.03.2006 Anadolu’ya doktor gitmesi konusu, SB atamaları, Prof.Dr. Türkân Saylan’ın Radikal Gazetesindeki yazısı ve yansımaları (Konuk: Prof. Dr. Türkân Saylan)
25
27.02.2006 İlçelerdeki sağlık kuruluşlarının birleştirilmesine dair yönerge; yurt dışından doktor getirtilmesi, TÜDADER'in kuruluşu, Tbc. nedeniyle ölen hastanın hakları. (Konuk: Dr. M. Cenk Deliküçük)
24
13.02.2006 KTU’de "Hasta Hakları Merkezi" kurulması, Zorunlu hizmet uygulaması
23
30.01.2006 SKK'lıların sorunları, özel sağlık kuruluşlarından hizmet almaları, GSS, İzleme Kurulları
22
16.01.2006 Kuş Gribiyle ilgili bilinenler, bilinmeyenler, konuşulanlar, konuşulmayanlar ve hasta hakları (Konuk: Vt.Hek. Melik Kurdoğlu)
21
02.01.2006 Türkiye’de veremin durumu ve veremle mücadelede DOTS yöntemi (Konuk: Dr. Bektaş Kısa)
20
19.12.2005 Hasta Hakları-Hasta Güvenliği Sempozyumu; 2006 Yılı Bütçe Görüşmeleri-Bütçeye Karşı Miting ve SES Sağlık Kurultayı
19
05.12.2005 Malatya'da yaşanan İshal Salgını ile ilgili yapılanlar, yapılmayanlar; Sakatların Nüfus Kağıdına sakatlıklarının işlenmesi ve açılan dava (Konuk: Elif Özen)
18
21.11.2005 SB ’nın düzenlediği I.Hasta Hakları Sempozyumu; Düzce’de Aile hekimliği Uygulaması ve tepkiler (Konuk: Prof.Dr. Nazmi Zengin)
17
07.11.2005 Malatya Çocuk Yuvası’nda olanlar ve çocukların hakları; Çocuklarda terminal dönem yardımı ve etik toplantısı
16
24.10.2005 26 Ekim Hasta Hakları Günü, HAYAD'ın basın açıklaması ve değerlendirmesi, "Türkiye'de Hasta Hakları Uygulamaları" Paneli
15
10.10.2005 Psikiyatri hastalarının hakları ve yaşadıkları hak ihlâlleri, MDRI'nın raporunun değerlendirilmesi ve tepkiler
14
26.09.2005 Kızamık aşısı ve otizm riski, Hemofili hastalarının tedavisi, Firmaların doğuya doktor görevlendirmeleri, Aydınlatılmış onam ve operasyonda karar vermek
13
12.09.2005 Ankara’da kolera salgını iddiası, Kanserde telkin (dua) tedavisi, Kızamık aşısı ve otizm riski, Hemofili hastalarının tedavisi, Firmaların doğuya doktor görevlendirmeleri, yeni bir Yargıtay kararı
12
18.07.2005 Sağlık Bakanlığı Sağlık Kurumları Hasta Hakları Birimleri, Uygulamaları ve yapılanların değerlendirilmesi
11
04.07.2005 Özürlüler yasası, Bağ-kur Tedavi talimatı, yara fotoğrafları.
10
20.06.2005 Sağlık Hakkı Hareketi Derneği, amaçları, yapmaya çalışacakları, işlevi.
9
06.06.2005 Sosyal Psikiyatri Kongresi'nden izlenimler ve psikiyatrik hastaların hakları.
8
23.05.2005 Özel sağlık kurumlarının verdiği hizmetlerde Devletin ve Sağlık Bakanlığı'nın sorumluluğu, yapılması gerekenler.
7
09.05.2005 Hemşirelik ve Hasta Hakları, Ne oluyor, neler olmalı?
6
25.04.2005 Sağlık Hakkı Davası ve sonucu, Sağlık Hakkı konusunda ayrı bir örgütlenme neden gerekli?
5
11.04.2005 Yeni Türk Ceza Yasası'nın sağlık hizmetleri ve hasta hakları açısından değerlendirilmesi
4
28.03.2005 "İçimdeki Deniz" filmi, ölme hakkı, ötanazi
3
14.03.2005 14 Mart Tıp Bayramı, Hekimlerin Hasta Haklarına Yaklaşımları
2
14.02.2005 Mesleki kötü uygulama(Malpraktice), AB'de Hasta Hakları Çalışmaları
1
10.01.2005 Ülkemizde hasta hakları mücadelesinin geçmişi, Hasta Hakları Birimleri

 

BU SİTENİN HER HAKKI MAHFUZDUR.
ANCAK KAYNAK BELİRTEREK ALINTI YAPILABİLİR.